Legislație

Legislație

Regulament privind desfășurarea activităților de salubrizare în aria de delegare a Asociației Salubris Dolj.

Contract de delegare a gestiunii pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a localităților memebre ale Asociației Salubris Dolj.

Contract de delegare a gestiunii pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice – curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț a localităților membre ale Asociației Salubris Dolj.

Hotărârea Nr. 22 a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Legea Nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților – REPUBLICATĂ.

Norma din 2014 de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

HOTĂRÂREA nr. 107 privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții.