Nr. 1095/18.01.2024

ANUNȚ

S.C. Salubritate Craiova S.RL., titular al proiectului “Desființare parțială corp C1”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desființare parțială corp C1”, propus a fi amplasat în strada Aleea 1 Șimnic nr. 32C (fost nr. 48).

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresa de internet www.apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Director general,

Butari Mihai-Vlad

Întocmit,

Croitoru-Sarchiz Roxana