S.C. Salubritate Craiova S.R.L. organizează concurs pentru ocuparea a 30 (treizeci) posturi de lucrător pentru salubrizare căi publice – pe perioadă determinată, în cadrul Departamentului Salubrizare, Deszăpezire și Compartiment Curățenie Interioară.

Dosarele se depun la sediul societății până la data de 15.02.2024, ora 12.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0251/414.660, interior 121.